MEON EMS > Baza wiedzy > Dofinansowanie do szkoleń z treningu EMS

Dofinansowanie do szkoleń z treningu EMS

Dofinansowanie do szkoleń z treningu EMS

Kursy są szansą na poszerzenie zawodowych horyzontów, wzbogacenie oferty treningowej oraz rozpoczęcie działalności w bardzo prężnie rozwijającej się branży. Dzięki dofinansowaniom dla firm można wziąć udział w szkoleniu bez konieczności angażowania własnych środków finansowych.

Trening EMS – kto może skorzystać z dofinansowania na szkolenia?

Dzięki dofinansowaniu otrzymuje się bardzo atrakcyjną możliwość rozwinięcia swoich umiejętności. Kompleksowo poznaje się system Meon EMS, podnosi kompetencje w zakresie planowania i realizacji treningu w oparciu o elektrostymulację mięśni oraz zdobywa niezbędną wiedzę do prowadzenia biznesu. Obecnie można ubiegać się o dofinansowanie kursu w ramach trzech projektów – Europejskiego Funduszu Szkoleniowego, Akademii Menedżera MŚP oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Największa pula środków jest przeznaczona dla przedsiębiorców z sektora MŚP, czyli mikro, małych oraz średnich firm. Do grupy tej zaliczani są m.in. trenerzy personalni, prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, osoby samozatrudnione, a także freelancerzy. O dofinansowanie szkolenia mogą ubiegać się zarówno właściciele przedsiębiorstw, jak i zatrudnione w nich osoby. To bardzo atrakcyjna propozycja dla biznesmenów, którzy chcą rozszerzać swoją działalność lub pracowników, szukających okazji do podnoszenia swoich kwalifikacji. Szkolenie z prowadzenia treningu personalnego z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśniowej EMS może zostać dofinansowane od 50% do 80% wartości usługi, a w niektórych przypadkach nawet do 100% ceny kursu.

Szkolenie dla trenerów personalnych i przedsiębiorców – jak uzyskać dofinansowanie?

Ubieganie się o przyznanie środków na kurs z systemu Meon EMS nie jest skomplikowanym procesem. Wiele zależy jednak od regionu, w którym zamieszkuje osoba zainteresowana udziałem w kursie. Pierwszym krokiem powinno być przeszukanie internetu, stron urzędów pracy oraz odpowiednich instytucji pod kątem informacji o możliwości uzyskania dofinansowania szkolenia. Zdobycie niezbędnych środków dla właściciela przedsiębiorstwa lub pracowników zazwyczaj zaczyna się od wybrania odpowiednich usług, udania się do określonej instytucji, która zajmuje się dystrybucją finansów w ramach danego programu szkoleniowego, a następnie zapisania się na kurs. Warto podkreślić, że szkolenie z prowadzenia treningu personalnego z wykorzystaniem elektrostymulacji mięśniowej EMS jest objęte możliwością dofinansowania na podstawie certyfikatu w zakresie usług doradczych.

Opisywane szkolenie skierowane jest do trenerów personalnych, którzy zajmują się lub chcieliby rozpocząć działalność związaną z elektrostymulacją mięśniową, oraz do inwestorów i biznesmenów, rozważających prowadzenie studia treningu personalnego EMS. Meon planuje nieustanne poszerzanie swojej oferty i włączanie w nią kolejnych szkoleń, na które również będzie można uzyskać dofinansowanie.