MEON EMS > Polityka Ochrony Prywatności

Polityka Ochrony Prywatności

 Niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych – spółkę MEON EMS Sp. z o.o. w Szczecinie oraz zawiera Politykę plików cookies. 

1) Przetwarzanie danych osobowych 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż Państwa dane osobowe będą znajdować się w naszej bazie danych. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest MEON EMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-411, ul. Więckowskiego 2/3, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785954, NIP 8513237579, Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. 

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane przez MEON EMS Sp. z o.o. : 

a. podmiotom i organom, którym MEON EMS Sp. z o.o. jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe podmiotom i organom uprawnionym na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b. podmiotom, którym MEON EMS Sp. z o.o. powierzył wykonywanie czynności przetwarzania danych osobowych, np. firmom kurierskim realizującym dostawę zamówionych towarów, czy firmom księgowym. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres konieczny dla należytego wykonywania przez MEON EMS Sp. z o.o. usług. W związku z przetwarzaniem przez MEON EMS Sp. z o.o. danych osobowych przysługuje Państwu: 

a. prawo dostępu do danych osobowych, b. prawo do sprostowania danych osobowych, c. prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, e. prawo do przenoszenia danych do innego administratora, f. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, g. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie i w dowolny sposób w przypadku, kiedy MEON EMS Sp. z o.o. będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w o oparciu o zgodę, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, h. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Podanie danych jest dobrowolne. W przypadku chęci zgłoszenia braku zgody na wysyłanie poczty e-mail, prosimy o wysłanie wiadomości na adres Administratora Danych Osobowych: kontakt@meonems.pl, a wszystkie Państwa dane zostaną usunięte z naszej bazy danych. Brak odpowiedzi równoznaczny jest z wyrażeniem zgody na otrzymywanie od nas korespondencji zgodnie z wytycznymi RODO. 

2) Polityka plików cookies 

Szanując prywatność Użytkowników serwisów internetowych, zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.), MEON EMS Sp. z o.o. wprowadza Politykę Ochrony Prywatności i zobowiązuje się do przestrzegania jej postanowień. 

Niniejsza Polityka dotyczy plików cookies i odnosi się do stron internetowych („Serwis”), których operatorem jest MEON EMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-411, ul. Więckowskiego 2/3, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785954, NIP 8513237579, Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. 

Zapewniamy, że stosując technologię cookies dokładamy najwyższej staranności w ochronie prywatności Użytkowników naszego serwisu. W tym celu przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa oraz standardów i najlepszych praktyk obowiązujących w środowisku internetowym. 

I. Postanowienia Ogólne 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu. Pliki cookies są wysyłane przez odwiedzane strony www, a następnie pobierane na komputerze Użytkownika. Za pośrednictwem plików cookies serwer strony internetowej ma możliwość zachowania informacji np. o preferencjach i ustawieniach komputera, telefonu komórkowego lub innego urządzenia Użytkownika, które są odtwarzane w czasie kolejnej wizyty. 

3. W ramach Serwisu zbierane są zarówno piki stałe jak i sesyjne. Pliki stałe przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy pliki sesyjne są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki. 

4. Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies: 

a. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu, b. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, 

wyglądu strony internetowej itp., c. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, d. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu, e. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu. 

II. Zakres Danych 

1. Za pomocą technologii cookies MEON EMS Sp. z o.o. zbiera jedynie anonimowe dane statystyczne o Użytkownikach lub w przypadku Użytkowników, którzy rejestrują się w portalu podając częściowo swoje dane, MEON EMS Sp. z o.o. przetwarza te dane. Przykładem tego typu sytuacji jest dokonywanie zakupów online, kontakt z działem obsługi konsumenta, utworzenie konta czy przesyłanie informacji o konkursach i ofertach. 

2. Wyżej wymienione dane obejmują swoim zakresem: 

a. adres URL witryny, którą użytkownik odwiedzał przed trafieniem na nasze strony internetowe, b. adres witryny, na którą Użytkownik przechodzi po wizycie na naszych stronach, c. adres IP Użytkownika, serwera proxy, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej i dodatków, identyfikatora urządzenia i jego funkcji, jak również nazwę dostawcy ISP lub dostawcy usług mobilnych, d. dane kontaktowe, w tym imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, e. preferencje marketingowe i w zakresie plików typu cookie, f. MEON EMS Sp. z o.o. gromadzi w plikach „cookies” dane osobowe. 

III. Cel wykorzystywania plików cookies 

1. MEON EMS Sp. z o.o. jest uprawniona do wykorzystywania zgromadzonych i przechowywanych danych w serwisie w następujących celach: 

a. optymalizacji swoich stron internetowych, aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisu w szczególności dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, gromadzone pliki pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do indywidualnych potrzeb Użytkownika, b. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownik korzysta ze stron internetowych, a w efekcie ulepszać ich strukturę i zawartość, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika, c. analiz wykorzystywania serwisu pozwalających na systematyczne udoskonalanie 

struktury i zawartości stron, tak by w jak największym stopniu odpowiadały potrzebom naszych obecnych i potencjalnych klientów, d. mierzenia skuteczności prowadzonych czynności marketingowych, e. dopasowanie treści i form reklam, kierowanych do Użytkowników, f. zapamiętania czy dany Użytkownik wyraził określoną zgodę (np. na pokazywanie wybranych treści) bądź też jej nie wyraził, g. zapamiętania preferencji wyświetlania, h. tworzenia statystyk i raportów oglądalności. 

2. Prowadzimy anonimowe statystyki dotyczące sposobu korzystania z serwisu przez użytkowników, gdzie wdrożone zostały usługi wykorzystujące ciasteczka:

Dane statystyczne dotyczące serwisu pomagają nam zrozumieć, jak użytkownicy poruszają się na stronie, a następnie rozwijać go tak, by dostarczał jak najwięcej informacji i treści, a przy okazji był jak najbardziej przyjazny dla internautów.

3. MEON EMS Sp. z o.o. jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w serwisie danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych, do momentu odwołania zgody przez Użytkownika, jednak nie dłużej niż będzie realizowany cel przetwarzania.

IV. Bezpieczeństwo 

1. Wszystkie dane gromadzone przez MEON EMS Sp. z o.o. w technologii cookies chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa, w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. 

2. Podmioty powiązane z MEON EMS Sp. z o.o. , w szczególności współpracujący z nami usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z obowiązującymi wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności. 

3. Na stronach serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z zasadami tych polityk, ponieważ MEON EMS Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach. 

4. Pliki cookies nie powodują zmian konfiguracyjnych na urządzeniu lub oprogramowaniu zainstalowanym w urządzeniu Użytkownika. 

V. Metody kontroli po stronie użytkownika 

1. Użytkownik może kontrolować pliki cookies poprzez ustawienia wyszukiwarki i inne narzędzia. 

2. Warunkiem działania plików cookies jest ich akceptacja (wyrażenie zgody) przez Użytkownika w przeglądarce (z zastrzeżeniem pkt 4) oraz nieusuwanie ich. 

3. Proces wyrażania zgody na wykorzystywanie plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania każdej przeglądarki internetowej. 

4. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z wykorzystywania przez MEON EMS Sp. z o.o. plików cookies, przez wybór odpowiedniego ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych. 

5. Użytkownik, który chce usunąć dotychczasowe pliki cookies powinien wybrać odpowiednie ustawienia w używanej przez siebie przeglądarce stron internetowych lub usunąć pliki cookies ręcznie. Proces usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez Użytkownika przeglądarki. 

6. W przypadku, gdy Użytkownik korzysta z oprogramowania służącego do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszczającego przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, również może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na urządzeniu Użytkownika Serwisu. 

7. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

8. W przypadku, gdy Użytkownik odwiedza serwis internetowy www.meonems.pl korzystając z naszych usług na urządzeniu mobilnym, to urządzenie wysyła dane dotyczące lokalizacji użytkownika. Większość urządzeń pozwala zapobiegać wysyłaniu danych dotyczących lokalizacji, a MEON EMS Sp. z o.o. zobowiązuje się do przestrzegania ustawień Użytkownika. 

VI. Zmiana postanowień 

1. Rozwój serwisów internetowych, korzystanie z najnowszych technologii jak również zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność wprowadzenia zmian w polityce w zakresie ochrony prywatności prowadzonej przez MEON EMS Sp. z o.o. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników serwisu natychmiast po ich wprowadzeniu w ramach zakładki „Polityka prywatności”. 

VII. Informacje 

1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w plikach cookies jest prawnie uzasadniony interes administratora danych. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne. Administrator przetwarza dane osobowe w ww. celach. 

2. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści danych osobowych, ich poprawiania, sprostowania, a na podstawie odrębnych przepisów i w granicach przez nie przewidzianych przysługuje mu prawo do ich usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

3. Dane osobowe zostaną usunięte przy zakończeniu prowadzonej działalności gospodarczej. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu www.meonems.pl, to jest MEON EMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, kod pocztowy 70-411, ul. Więckowskiego 2/3, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000785954, NIP 8513237579, Kapitał zakładowy 5 000,00 PLN. 

4. Administratorem danych osobowych jest operator. 

VIII. Dane Kontaktowe 

1. Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez MEON EMS Sp. z o.o. polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o kontakt mailowy na adres kontakt@meonems.pl lub listowny na adres MEON EMS sp. z o.o. 70-411 Szczecin, ul. Więckowskiego 2/3